9 november 2018 - Lennard Toma Leestijd 5 min

Teelt baseren op uitdaging

De geschiedenis bij Forever Plants herhaalt zich. Wel een beetje op een andere manier, maar zeker in dezelfde lijn. Toen Erik Persoon de tomatenkwekerij van zijn vader overnam, besloot hij dat tomaten wat saai waren om te telen. Potplanten, daar zat pas uitdaging in! En zo geschiedde. Kwekerij Zwethlande, nu Forever Plants, werd een potplantenkwekerij. Niet om het geld. Niet om de markt. Maar om de uitdaging.

Forever Plants is een ander bedrijf geworden. De organisatie is transparanter en met meer inclusie. Alle collega’s mogen meebepalen wat er gebeurt in de kwekerij. Financiële cijfers worden openlijk gedeeld en iedereen, van directie tot uitzendkracht, denkt mee over de toekomst van het bedrijf. Zo ook over de toekomst van de teelt. En daar zijn we nu druk mee bezig.

Vraaggestuurd telen, maar dan anders

Sinds kort zijn we gestart met het uitzetten van een vragenlijst naar alle collega’s. We vragen hier per teelt in hoeverre ze het leuk vinden om ermee te werken. Als ze niet met de teelt werken kunnen ze de vraag overslaan en doorgaan naar de volgende teelt. Het is simpelweg een score van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor ‘verschrikkelijk saai’ en 10 staat voor ‘geweldig om mee te werken’.

De eerste resultaten zijn al binnen en we krijgen nu al een interessant beeld van wat de verschillende collega’s vinden van de teelt. Er zijn bij een aantal teelten flinke verschillen te zien, maar op een aantal teelten ook weinig verschillen. Sommige planten krijgen een heel hoog cijfer, andere een heel laag.

Wat gaan we hiermee doen?

Verschillende dingen! Allereerst gaan we kijken of er verbanden zijn tussen hoe leuk het is om met bepaalde teelten te werken en de daadwerkelijke opbrengsten ervan gemeten per vierkante meter (aangezien sommige planten er in grotere aantallen zijn dan anderen). We kijken ook naar verbanden tussen die score en grootte, gewicht van de plant, de aantallen, de omzet, de gemiddelde prijs en nog veel meer.

Maar nog belangrijker: we gaan de score die de mensen hebben gegeven mee laten wegen in de keuze voor teelt. Natuurlijk wegen dingen als marktvraag, beoogd resultaat en begrote marge ook mee, maar of mensen het een uitdaging vinden om met de plantensoort te werken gaat zeker een onderdeel zijn.

Kinderschoenen

Omdat we hier pas net mee begonnen zijn, hebben we nog vrij weinig duidelijkheid. Als alle resultaten binnen zijn, liggen er nog een hoop vragen die we moeten beantwoorden:

 • Stel dat een plantensoort een onvoldoende scoort qua uitdaging, maar wel veel oplevert, houden we die dan?
 • Wat doen we als een plantensoort qua uitdaging extreem hoog scoort, maar qua opbrengst matig of net aan voldoende. Laten we die dan staan?
 • Wat gaat er met het cijfer van de uitdaging van de teelt gebeuren als:

  • We nog duidelijker per teelt aangeven wat het allemaal oplevert
  • De aantallen van de teelt verhogen of verlagen
  • De prijs van de teelt zakt of stijgt
 • En wat zijn de verschillen tussen de verschillende ‘afdelingen’: hoe denkt verkoop bijvoorbeeld over een teelt tegenover iemand bij het afleverproces?
 • Wat gebeurt er met een nieuwe teelt en kunnen mensen in de toekomst ook stemmen op teelten die we nog niet kweken?

Herhaling is key

De komende tijd zullen we ons hard inzetten om bovenstaande vragen te beantwoorden. We gaan nu dus met zijn allen doen waar Erik vroeger alleen over nadacht: welke teelt is het meest uitdagend en leuk om mee te werken? Om ons assortiment optimaal te kunnen samenstellen, is herhaling belangrijk. Spannend is het wel hoor. Ken jij nog een andere kweker die op basis van uitdaging kweekt? We zijn benieuwd.

Meer blogs lezen?